Resultater

Rapportør:Sissel Johnsen
Område:Dokka tettsted (Nordre Land, Innlandet)
Dato:04.04.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst04.04.2009