Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:31.03.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst31.03.2009


Art:Hoggorm (Vipera berus) 
Fenofase:Første observasjon24.03.2009