Resultater

Rapportør:Arve Henningsen
Område:kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
Dato:11.03.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Havsule (Morus bassana) 
Fenofase:Ankomst09.03.2009


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst10.03.2009