Resultater

Rapportør:Liv Nygård
Område:Jåstad (Ullensvang, Vestland)
Dato:31.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst28.05.2008