Resultater

Rapportør:Arve Henningsen
Område:Røstlandet (Røst, Nordland)
Dato:28.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst28.05.2008


Art:Polarsnipe (Calidris canutus) 
Fenofase:Ankomst27.05.2008


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst28.05.2008