Resultater

Rapportør:Hans Karl Karlsen
Område:Nordhus (Brønnøy, Nordland)
Dato:25.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst24.05.2008