Resultater

Rapportør:Arve Henningsen
Område:Røstlandet (Røst, Nordland)
Dato:19.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst19.05.2008