Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Åshild Svenke
Område:Nærmiljø Spillum. (Namsos, Trøndelag)
Dato:18.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst16.05.2008


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2008
Kommentar:v/ Spillumsvannet 


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst12.05.2008
Kommentar:Hunn.