Resultater

Rapportør:Nordbotten Rune
Område:Nordbotten (Bremanger, Vestland)
Dato:18.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engfiol (Viola canina) 
Fenofase:Blomstring02.05.2008


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring15.04.2008


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring03.05.2008


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring10.05.2008


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring04.05.2008


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Fenofase:Blomstring22.04.2008