Resultater

Rapportør:Vestre Trysil skole
Observatører:Kirsten Winge og elever i 4. og 5. klasse
Område:Søre Osen (Trysil, Hedmark)
Dato:15.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.2008


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst20.04.2008


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst20.04.2008


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.04.2008


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.04.2008


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst05.04.2008


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst13.05.2008


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring24.04.2008


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2008


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet30.04.2008


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring29.04.2008


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst14.04.2008


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst10.04.2008


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.2008


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.2008


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.2008
Kommentar:2 dager etter skjema 


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst10.05.2008


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst10.05.2008


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2008


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst04.04.2008


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst13.04.2008


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst04.05.2008


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger28.04.2008


Art:Skogsnipe (Tringa ochropus) 
Fenofase:Ankomst07.05.2008


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst06.05.2008


Art:Småspove (Numenius phaeopus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2008


Art:Spurvehauk (Accipiter nisus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2008


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst09.05.2008


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst09.05.2008


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst09.05.2008


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst09.05.2008


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst09.05.2008


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2008


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2008


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2008


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2008