Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Tjeldstø (Øygarden, Vestland)
Dato:11.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst07.05.2008
Kommentar:1 ind. Observatør: Julian Bell 


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst08.05.2008
Kommentar:2 ind. Observatør: Julian Bell (4 ind. dagen etterpå!) 


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst07.05.2008
Kommentar:1 ind. Observatør: Julian Bell