Resultater

Rapportør:Olaf Rudi
Observatører:Olaf Rudi
Område:Midtre Rudi (Sel, Innlandet)
Dato:10.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst10.05.2008