Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Flesland (Bergen, Vestland)
Dato:06.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst04.05.2008
Kommentar:1 ind. syngende, Flesland flyplass. Observatør: NOF-Bergen 


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst04.05.2008
Kommentar:37 ind. ved Biologisk stasjon, Espeland. Observatør: NOF-Bergen 


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst04.05.2008
Kommentar:1 ind. syngende, Espehaugen. Observatør: NOF-Bergen