Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skogsøy (Øygarden, Vestland)
Dato:04.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst03.05.2008
Kommentar:25 ind. på trekk mot nord. Observatører: Julian Bell, Harald Totland, Terje Hansen og Bjarne B L Andersen 


Art:Knekkand (Anas querquedula) 
Fenofase:Ankomst03.05.2008
Kommentar:2 ind.(1 par) på trekk mot nord. Observatører: Julian Bell, Harald Totland, Terje Hansen og Bjarne B L Andersen