Resultater

Rapportør:Britt Mari Rolseth
Område:Løktjenna (Selbu, Sør-Trøndelag)
Dato:04.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)04.05.2008


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring30.04.2008


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet02.05.2008


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring01.05.2008


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst03.05.2008


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst03.05.2008