Resultater

Rapportør:Svein Ingebrigtsen
Observatører:Svein Ingebrigtsen
Område:Kolvik (Porsanger, Finnmark)
Dato:03.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst02.05.2008


Art:Jordugle (Asio flammeus) 
Fenofase:Ankomst03.05.2008


Art:Sjøorre (Melanitta fusca) 
Fenofase:Ankomst03.05.2008