Resultater

Rapportør:Arve Henningsen
Område:Røstlandet (Røst, Nordland)
Dato:01.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarthalespove (Limosa limosa) 
Fenofase:Ankomst01.05.2008


Art:Tyvjo (Stercorarius parasiticus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2008