Resultater

Rapportør:Tone M. Bjørstad
Område:Sortlandsundet (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:29.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst27.04.2008
Kommentar:Flokker med kvitkinngås sett beitende og i sjøen på Sandstrand, Jennestad og Vik 


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst27.04.2008
Kommentar:Enkelteksemplarer sett sammen med flokker av kvitkinngås.