Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Flesland (Bergen, Vestland)
Dato:29.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2008
Kommentar:Arten er på plass i flg. Terje Hansen