Resultater

Rapportør:Olaf Rudi
Observatører:Olaf Rudi
Område:Midtre Rudi (Sel, Innlandet)
Dato:24.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst22.04.2008