Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Kjølnes ungdomsskole
Område:Lokalmiljø (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:24.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2008
Kommentar:5-6 flokker over Bjerketvedt - 100-200 indv per flokk