Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Strandafjellet (Alver, Vestland)
Dato:21.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2008
Kommentar:1 ind. Observatører: NOF-Bergen