Resultater

Rapportør:Reidar Hindrum
Observatører:Reidar Hindrum
Område:Gaulosen, Fugletårn (Trondheim, Trøndelag)
Dato:20.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst13.04.2008
Kommentar:31 


Art:Gluttsnipe (Tringa nebularia) 
Fenofase:Ankomst16.04.2008
Kommentar:3 


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst29.03.2008
Kommentar:1 


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst02.03.2008
Kommentar:1 


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2008
Kommentar:4 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst13.04.2008
Kommentar:1 obs. 


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst13.04.2008
Kommentar:23 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst03.03.2008
Kommentar:8