Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Flesland (Bergen, Vestland)
Dato:05.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst05.04.2008
Kommentar:3 ind. på flyplassen. Observatør: Terje Hansen 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst05.04.2008
Kommentar:1 ind. Observatør: Terje Hansen