Resultater

Rapportør:Martine Hotvedt Broløkken
Område:Sæterbakken (Grue, Innlandet)
Dato:03.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Ankomst03.04.2008
Kommentar:Hørte første spellet i år. 


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger25.03.2008


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst30.03.2008
Kommentar:Hørte jeg den synge for første gang i år 


Art:Ulv (Canis lupus) 
Fenofase:Første observasjon01.04.2008
Kommentar:Observert ulv på isen ved Skasen