Resultater

Rapportør:Husvær skole
Område:Husvær (Herøy, Nordland)
Dato:25.03.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst19.03.2008


Art:Svartbak (Larus marinus) 
Fenofase:Ankomst17.03.2008