Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Melsvatnet (Voss, Vestland)
Dato:19.03.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst16.03.2008
Kommentar:7 ind. (4F 3M) Observatør: Jan Ove Sagerøy 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst16.03.2008
Kommentar:13 ind. Observatør: Jan Ove Sagerøy