Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Uregistrert vårsjekker
Område:Voksenkollen (Oslo)
Dato:13.11.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.1976


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.05.1977


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.05.1978


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.05.1979


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)10.05.1980


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.05.1981


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.1982


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.1983


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)12.05.1984


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.05.1985


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.05.1986


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.05.1987


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.1988


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.1989


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)30.04.1990


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)12.05.1991


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.05.1992


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.1993


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.05.1994


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst06.04.1975


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst07.04.1976


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst25.03.1977


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst04.04.1978


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst06.04.1979


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst06.04.1980


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst31.03.1981


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst28.03.1982


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst09.04.1983


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst07.04.1984


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst07.04.1985


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst02.04.1986


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst02.04.1987


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst03.04.1988


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst03.04.1989


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst24.03.1990


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst09.04.1991


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst03.04.1992


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst03.04.1993


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst04.04.1994


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring19.04.1976


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring12.05.1977


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring04.05.1978


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring07.05.1979


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring17.04.1980


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.05.1981


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.05.1982


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring20.03.1983


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.05.1985


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring03.05.1986


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring10.05.1988


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring24.02.1989


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring24.02.1990


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring05.04.1991


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring10.03.1992


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring03.04.1993


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst19.04.1976


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst30.04.1977


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst02.05.1978


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst13.04.1979


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst19.04.1980


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst20.04.1981


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst18.04.1982


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.1983


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst30.04.1984


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.1985


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst30.04.1986


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.1987


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst27.04.1988


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst12.04.1989


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst15.04.1990


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.1991


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst13.04.1992


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst26.04.1993


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst09.04.1994


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst09.05.1975


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst11.05.1976


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst12.05.1977


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst17.05.1978


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst11.05.1979


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst13.05.1980


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst09.05.1981


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst13.05.1982


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst06.05.1983


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst09.05.1984


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst10.05.1985


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst06.05.1986


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst12.05.1990


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst20.05.1991


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst07.05.1994


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst24.04.1975


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst30.04.1977


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst21.04.1978


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst22.04.1979


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst18.04.1980


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst09.04.1981


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst18.04.1982


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst20.04.1983


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst25.04.1984


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst01.05.1985


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst20.04.1986


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst27.04.1988


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst15.04.1989


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst01.04.1990


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst12.04.1991


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst13.04.1993


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst13.04.1994


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst07.05.1975


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst09.05.1976


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst08.05.1977


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst07.05.1978


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst18.05.1979


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst10.05.1980


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst13.05.1981


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst12.05.1982


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst08.05.1983


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst07.05.1984


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst06.05.1985


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst05.05.1986


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst06.05.1994