Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Svelgane (Voss, Vestland)
Dato:17.06.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst16.05.2007


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst28.03.2007
Kommentar:1 ind. syngende. Observatør: Oddvar Heggøy