Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
Dato:17.06.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst16.05.2007
Kommentar:1 ind. på Gjernesmoen. Observatør: Oddvar Heggøy 


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst16.05.2007
Kommentar:1 ind. på Grandane. Observatør: Oddvar Heggøy 


Art:Grønnstilk (Tringa glareola) 
Fenofase:Ankomst03.05.2007
Kommentar:1 ind. på Gjernesmoen Observatør: Eddie Chapman 


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst20.04.2007
Kommentar:18. ind. på Grandane. Observatør: Oddvar Heggøy 


Art:Myrsnipe (Calidris alpina) 
Fenofase:Ankomst16.05.2007
Kommentar:1 ind. på Gjernesmoen. Observatør: Oddvar Heggøy ogJan Ove Sagerøy 


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst15.05.2007
Kommentar:2 ind på Gjernesmoen og 2 på Grandane. Observatør: Oddvar Heggøy 


Art:Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Fenofase:Ankomst24.05.2007
Kommentar:1 ind. syngende. på Gjernesmoen. Observatør: Oddvar Heggøy 


Art:Småspove (Numenius phaeopus) 
Fenofase:Ankomst07.05.2007
Kommentar:1 ind. Haugo/Grandane. Observatør: Oddvar Heggøy 


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst26.04.2007
Kommentar:2 hanner ved Grandane. Observatør: Oddvar Heggøy 


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst08.05.2007
Kommentar:1 ind. på Gjernesmoen. Observatør: Oddvar Heggøy 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst07.04.2007
Kommentar:1 ind. på Grandane. Observatør: Jan Ove Sagerøy