Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Grindal (Rennebu, Trøndelag)
Dato:05.06.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2007


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst04.06.2007


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2007


Art:Greplyng (Loiseleuria procumbens) 
Fenofase:Blomstring02.06.2007


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst14.05.2007


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2007


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst24.05.2007


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst30.04.2007


Art:Svalefamilien (Hirundinidae) 
Fenofase:Ankomst14.05.2007


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst02.05.2007


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst27.05.2007


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst01.06.2007