Resultater

Rapportør:Hans Karl Karlsen
Område:Torgnes Storsanden (Brønnøy, Nordland)
Dato:04.06.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst01.06.2007