Resultater

Rapportør:Arve Henningsen
Område:Røstlandet (Røst, Nordland)
Dato:03.06.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst02.06.2007