Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Område:Kjækan (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:25.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst23.05.2007


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2007


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst23.05.2007


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2007