Resultater

Rapportør:Janne og Jørgen Borch Moe
Område:Yset, Kvikne (Tynset, Innlandet)
Dato:22.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)22.05.2007