Resultater

Rapportør:Lillian Arntsen
Område:Selfors (Rana, Nordland)
Dato:20.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst20.05.2007