Resultater

Rapportør:Tone M. Bjørstad
Område:Sortlandsundet (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:20.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst20.05.2007
Kommentar:I dag så og hørte jeg "teinna" for første gang i år. Jeg antar det er makrellterna som er kommet.