Resultater

Rapportør:Vinnes friskule
Område:Vinnes (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:14.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst10.05.2007