Resultater

Rapportør:Liv Hilmarsen
Område:Tolga (Tolga, Hedmark)
Dato:13.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnstilk (Tringa glareola) 
Fenofase:Ankomst13.05.2007


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst12.05.2007


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst13.05.2007


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst13.05.2007