Resultater

Rapportør:Torvald Bakke
Område:Glesvær (Øygarden, Vestland)
Dato:13.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst13.05.2007