Resultater

Rapportør:Pascale Baudonnel
Område:Undredal (Aurland, Vestland)
Dato:11.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst11.05.2007