Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Melsvatnet (Voss, Vestland)
Dato:04.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2007
Kommentar:Observatør: Oddvar Heggøy