Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Marie Fevang
Område:Eik (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:27.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris) 
Fenofase:Voksenstadiet23.04.2007


Art:Buttsnutefrosk (Rana temporaria) 
Fenofase:Første observasjon26.04.2007


Art:Hagesnegl (Cepaea hortensis) 
Fenofase:Voksenstadiet25.04.2007


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst17.04.2007


Art:Svartskogsnegl (Arion ater) 
Fenofase:Første observasjon27.04.2007