Resultater

Rapportør:Liv Hilmarsen
Område:Tolga (Tolga, Innlandet)
Dato:26.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2007


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst24.04.2007


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst24.04.2007


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst18.04.2007


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst16.04.2007


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2007


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2007