Resultater

Rapportør:John Sandve
Observatører:John Sandve
Område:Åsen, Blylaget (Nesodden, Viken)
Dato:25.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst14.03.2007
Kommentar:Syngende hanner. 


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst07.04.2007
Kommentar:Syngende hann. 


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst04.02.2007
Kommentar:På fuglebrettet. 


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2007
Kommentar:300 på trekk nordover 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst29.03.2007


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst10.04.2007
Kommentar:Syngende. 


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst08.03.2007


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst19.03.2007


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst14.03.2007


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst13.03.2007


Art:Sivhøne (Gallinula chloropus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2007


Art:Skogsnipe (Tringa ochropus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2007


Art:Stillits (Carduelis carduelis) 
Fenofase:Ankomst15.03.2007


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst11.03.2007
Kommentar:Syngende hanner. 


Art:Vintererle (Motacilla cinerea) 
Fenofase:Ankomst22.03.2007