Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Rekve (Voss, Vestland)
Dato:10.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst07.04.2007
Kommentar:1M. Observatør: Alf Tore Mjøs. 


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst07.04.2007
Kommentar:3 par. Observatør: Alf Tore Mjøs.