Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Tjeldstø (Øygarden, Hordaland)
Dato:08.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst07.04.2007
Kommentar:30 ind. Observatør: Michael Fredriksen 


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst07.04.2007
Kommentar:10 ind. Observatør: Michael Fredriksen 


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst07.04.2007
Kommentar:2 ind. Observatør: Michael Fredriksen