Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Kalandsvika (Bergen, Hordaland)
Dato:04.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst30.03.2007
Kommentar:5 ind. Observatør: G. Högstedt og A. Breistøl 


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2007
Kommentar:1 ind. Observatør: G. Högstedt og A. Breistøl