Resultater

Rapportør:Tove Skotnes
Observatører:Tove, med flere
Område:Alteren (Rana, Nordland)
Dato:02.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2007