Resultater

Rapportør:Kathrine
Område:Søre Starume (fjell kommune) (Bergen, Vestland)
Dato:30.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet17.03.2007


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger19.03.2007